Hưng Yên tìm khẩn cấp những người đến địa điểm liên quan 3 ca COVID-19

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top