Huế: Cơ sở phế liệu gom kim tiêm, ống nghiệm còn nguyên máu đem đi tái chế

9 bao tải chứa rác thải y tế gồm bơm kim tiêm đã qua sử dụng, ống nghiệm còn dính máu, găng tay... chưa qua phân loại. Ảnh: CA cung cấp.
9 bao tải chứa rác thải y tế gồm bơm kim tiêm đã qua sử dụng, ống nghiệm còn dính máu, găng tay... chưa qua phân loại. Ảnh: CA cung cấp.
9 bao tải chứa rác thải y tế gồm bơm kim tiêm đã qua sử dụng, ống nghiệm còn dính máu, găng tay... chưa qua phân loại. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top