Hơn 30.000 người được tiêm vaccine COVID-19

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: Diệp Phương
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: Diệp Phương
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: Diệp Phương
Lên top