Hơn 300 người từng đến BV Đa khoa Quảng Trị liên quan đến BN 862

Nhiều bệnh nhân đã xuất viện từng điều trị tại tòa nhà G của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có liên quan đến bệnh nhân 862. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhiều bệnh nhân đã xuất viện từng điều trị tại tòa nhà G của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có liên quan đến bệnh nhân 862. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhiều bệnh nhân đã xuất viện từng điều trị tại tòa nhà G của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có liên quan đến bệnh nhân 862. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top