Hơn 24.000 người được tiêm vaccine COVID-19

Nhân viên y tế tư vấn trước khi tiêm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tư vấn trước khi tiêm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tư vấn trước khi tiêm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top