Hơn 1.200 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19

Hơn 1.200 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày. Ảnh: TT
Hơn 1.200 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày. Ảnh: TT
Hơn 1.200 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày. Ảnh: TT
Lên top