Hơn 10.000 nhân viên y tế Đà Nẵng sẽ được tiêm vắc xin cúm mùa

Hơn 10.000 nhân viên y tế Đà Nẵng sẽ được tiêm vắc xin cúm mùa. Ảnh: BVĐN
Hơn 10.000 nhân viên y tế Đà Nẵng sẽ được tiêm vắc xin cúm mùa. Ảnh: BVĐN
Hơn 10.000 nhân viên y tế Đà Nẵng sẽ được tiêm vắc xin cúm mùa. Ảnh: BVĐN
Lên top