Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất

Hội thảo khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vào 30.10. Ảnh: PV
Hội thảo khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vào 30.10. Ảnh: PV
Hội thảo khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vào 30.10. Ảnh: PV
Lên top