Hội đồng Đạo đức thông qua vaccine Nano Covax

Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax trên tình nguyện viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax trên tình nguyện viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax trên tình nguyện viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top