Hội chẩn Quốc gia lần 1, bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng phải can thiệp ECMO

Ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mang thiết bị ECMO đến Đà Nẵng để điều trị bệnh nhân 416. Ảnh: BVCC.
Ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mang thiết bị ECMO đến Đà Nẵng để điều trị bệnh nhân 416. Ảnh: BVCC.
Ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mang thiết bị ECMO đến Đà Nẵng để điều trị bệnh nhân 416. Ảnh: BVCC.
Lên top