Hội chẩn quốc gia bệnh nhân COVID-19, không có ca nặng

Các chuyên gia hội chẩn các điểm cầu có bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Hảo
Các chuyên gia hội chẩn các điểm cầu có bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Hảo
Các chuyên gia hội chẩn các điểm cầu có bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Hảo
Lên top