Học trò của Giáo sư người Nhật đạt Nobel Y học được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định cho GS.TS Tạ Thành Văn. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định cho GS.TS Tạ Thành Văn. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định cho GS.TS Tạ Thành Văn. Ảnh: BYT
Lên top