Học sinh tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19,người tổ chức thi phải mặc đồ bảo hộ

Kiểm soát tốt công tác lây nhiễm khi tổ chức thi tốt nghiệp khi dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Kiểm soát tốt công tác lây nhiễm khi tổ chức thi tốt nghiệp khi dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Kiểm soát tốt công tác lây nhiễm khi tổ chức thi tốt nghiệp khi dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top