Hoang mang vì thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư

Công văn số 13125/QLD-CL ngày 10.7.2018 yêu cầu thu hồi các thuốc chứa Valsartan được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất (ảnh BYT cung cấp) và loại thuốc bị cấm lưu hành do có chứa chất gây ung thư.
Công văn số 13125/QLD-CL ngày 10.7.2018 yêu cầu thu hồi các thuốc chứa Valsartan được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất (ảnh BYT cung cấp) và loại thuốc bị cấm lưu hành do có chứa chất gây ung thư.
Công văn số 13125/QLD-CL ngày 10.7.2018 yêu cầu thu hồi các thuốc chứa Valsartan được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất (ảnh BYT cung cấp) và loại thuốc bị cấm lưu hành do có chứa chất gây ung thư.