Hòa Bình tiếp nhận hệ thống bản đồ dịch tễ COVID-19

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình, Sở Y tế và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng ký kết bàn giao Hệ thống “Bản đồ dịch tễ COVID-19 tỉnh Hòa Bình”. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình, Sở Y tế và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng ký kết bàn giao Hệ thống “Bản đồ dịch tễ COVID-19 tỉnh Hòa Bình”. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình, Sở Y tế và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng ký kết bàn giao Hệ thống “Bản đồ dịch tễ COVID-19 tỉnh Hòa Bình”. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top