Hòa Bình: Huyện Lương Sơn cho phép một số trường hợp F1 cách ly tại nhà

Huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho phép một số trường hợp F1 thực hiện cách ly y tế tại nhà. Ảnh Trần Trọng.
Huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho phép một số trường hợp F1 thực hiện cách ly y tế tại nhà. Ảnh Trần Trọng.
Huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho phép một số trường hợp F1 thực hiện cách ly y tế tại nhà. Ảnh Trần Trọng.
Lên top