Hòa Bình chi viện thêm 20 cán bộ y tế cho miền Nam chống dịch

20 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.H
20 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.H
20 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.H
Lên top