Hình thành thói quen, nếp sống mới để chung sống an toàn với COVID-19

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp khác phòng dịch COVID-19. Ảnh: BVCC
Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp khác phòng dịch COVID-19. Ảnh: BVCC
Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp khác phòng dịch COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top