Hình phạt nào cho chủ nhân lô hàng 1,3 tấn khẩu trang phế liệu tại TPHCM?

Số khẩu trang do gia đình ông Pầu thu gom được đã được mang đi xử lý đúng theo quy định ngay trong đêm 28.2. Ảnh: LĐ
Số khẩu trang do gia đình ông Pầu thu gom được đã được mang đi xử lý đúng theo quy định ngay trong đêm 28.2. Ảnh: LĐ
Số khẩu trang do gia đình ông Pầu thu gom được đã được mang đi xử lý đúng theo quy định ngay trong đêm 28.2. Ảnh: LĐ
Lên top