Hình ảnh khỏe mạnh của 2 bệnh nhân Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được ra viện

Hai bệnh nhân được ra viện sáng 18.2. Ảnh: BYT cung cấp
Hai bệnh nhân được ra viện sáng 18.2. Ảnh: BYT cung cấp
Hai bệnh nhân được ra viện sáng 18.2. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top