Hiệu thuốc phải ghi lại họ tên, số điện thoại của người mua thuốc ho, sốt

Dịch bệnh COVID-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng, việc phát hiện sớm ca bệnh hết sức quan trọng. Ảnh: BYT
Dịch bệnh COVID-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng, việc phát hiện sớm ca bệnh hết sức quan trọng. Ảnh: BYT
Dịch bệnh COVID-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng, việc phát hiện sớm ca bệnh hết sức quan trọng. Ảnh: BYT
Lên top