Hiệu quả từ khám, chữa bệnh từ xa trong mùa dịch COVID-19

Một số cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh từ xa đã mang lại hiệu quả trong mùa dịch bệnh. Ảnh: TT
Một số cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh từ xa đã mang lại hiệu quả trong mùa dịch bệnh. Ảnh: TT
Một số cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh từ xa đã mang lại hiệu quả trong mùa dịch bệnh. Ảnh: TT
Lên top