Hiểu đúng về vaccine COVID-19 AstraZenneca

Nhân viên y tế tư vấn trước khi tiêm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tư vấn trước khi tiêm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tư vấn trước khi tiêm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top