Hành trình tập thở khi cận kề cái chết của bệnh nhân COVID-19 nặng

Kinh nghiệm và hành trình tự thở bình thường trở lại của F0. Ảnh: Nguyễn Ly
Kinh nghiệm và hành trình tự thở bình thường trở lại của F0. Ảnh: Nguyễn Ly
Kinh nghiệm và hành trình tự thở bình thường trở lại của F0. Ảnh: Nguyễn Ly
Lên top