Hành khách bay từ địa phương giãn cách, có dịch về Đà Nẵng sẽ cách ly y tế

Hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc 16 đến Đà Nẵng phải thực hiện cách ly y tế. Ảnh minh hoạ: TT
Hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc 16 đến Đà Nẵng phải thực hiện cách ly y tế. Ảnh minh hoạ: TT
Hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc 16 đến Đà Nẵng phải thực hiện cách ly y tế. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top