Hàng nghìn người dân kiên nhẫn xếp hàng đăng ký khám ở Bệnh viện Đà Nẵng

Chỉ có bệnh nhân không thể di chuyển được mới có người nhà đi cùng khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Chỉ có bệnh nhân không thể di chuyển được mới có người nhà đi cùng khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Chỉ có bệnh nhân không thể di chuyển được mới có người nhà đi cùng khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top