Hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

Khu cách ly Bệnh viện Bạch Mai.
Khu cách ly Bệnh viện Bạch Mai.
Khu cách ly Bệnh viện Bạch Mai.
Lên top