Hải Phòng thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh

Hải Phòng là một trong 3 tỉnh/thành của cả nước triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh. Ảnh Hồng Nhung
Hải Phòng là một trong 3 tỉnh/thành của cả nước triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh. Ảnh Hồng Nhung
Hải Phòng là một trong 3 tỉnh/thành của cả nước triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh. Ảnh Hồng Nhung
Lên top