Hải Phòng: Lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng một ngày do dịch COVID-19

Lượng máu dự trữ ở Hải Phòng chỉ đủ dùng trong một ngày. Ảnh MD
Lượng máu dự trữ ở Hải Phòng chỉ đủ dùng trong một ngày. Ảnh MD
Lượng máu dự trữ ở Hải Phòng chỉ đủ dùng trong một ngày. Ảnh MD
Lên top