Hải Phòng: Lượng máu dự trữ cạn kiệt do ảnh hưởng COVID-19

Lượng máu dự trữ chỉ còn đủ cho cấp cứu trong 1-3 ngày tới. Ảnh MD
Lượng máu dự trữ chỉ còn đủ cho cấp cứu trong 1-3 ngày tới. Ảnh MD
Lượng máu dự trữ chỉ còn đủ cho cấp cứu trong 1-3 ngày tới. Ảnh MD
Lên top