Hải Phòng: Khai báo y tế nếu đi - về từ Quảng Ninh, Hải Dương trong 14 ngày

Hải Phòng kiểm soát chặt người đi đến Hải Dương, Quảng Ninh trong vòng 14 ngày. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng kiểm soát chặt người đi đến Hải Dương, Quảng Ninh trong vòng 14 ngày. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng kiểm soát chặt người đi đến Hải Dương, Quảng Ninh trong vòng 14 ngày. Ảnh Mai Dung
Lên top