Hải Phòng: Cách ly trường hợp F1 của nhóm chuyên gia người Trung Quốc

Hải Phòng cách ly 1 trường hợp là F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19. Ảnh minh họa Mai Dung
Hải Phòng cách ly 1 trường hợp là F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19. Ảnh minh họa Mai Dung
Hải Phòng cách ly 1 trường hợp là F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19. Ảnh minh họa Mai Dung
Lên top