Hải Dương thắt chặt quản lý khách sạn có người cách ly tập trung

UBND tỉnh Hải Dương thắt chặt quản lý các khách sạn có người cách ly tập trung. Ảnh Trang tin Hải Dương
UBND tỉnh Hải Dương thắt chặt quản lý các khách sạn có người cách ly tập trung. Ảnh Trang tin Hải Dương
UBND tỉnh Hải Dương thắt chặt quản lý các khách sạn có người cách ly tập trung. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top