Hải Dương: Một ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau 19 ngày ra viện

Một bệnh nhân ở Hải Dương tái dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Bùi Tú
Một bệnh nhân ở Hải Dương tái dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Bùi Tú
Một bệnh nhân ở Hải Dương tái dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Bùi Tú
Lên top