Hải Dương: Khi công nhân được an toàn, các công ty sẽ đi vào sản xuất

Công nhân giữ khoảng cách khi đợi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Công nhân giữ khoảng cách khi đợi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Công nhân giữ khoảng cách khi đợi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top