Hải Dương giải thể Bệnh viện Dã chiến số 1 ở Chí Linh

Hải Dương giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Ảnh NH
Hải Dương giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Ảnh NH
Hải Dương giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Ảnh NH
Lên top