Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương có quyết định giải thể sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động. Ảnh CTV
Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương có quyết định giải thể sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động. Ảnh CTV
Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương có quyết định giải thể sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động. Ảnh CTV
Lên top