Hải Dương: Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh phải cách ly tại nhà 21 ngày

Bệnh nhân COVID-19 Hải Dương khỏi bệnh vẫn phải cách ly tại nhà 21 ngày. Ảnh Thủy Nguyên
Bệnh nhân COVID-19 Hải Dương khỏi bệnh vẫn phải cách ly tại nhà 21 ngày. Ảnh Thủy Nguyên
Bệnh nhân COVID-19 Hải Dương khỏi bệnh vẫn phải cách ly tại nhà 21 ngày. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top