Hai bệnh nhân COVID-19 tử vong đều có bệnh lý nền nặng

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Tiểu ban Điều trị
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Tiểu ban Điều trị
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Tiểu ban Điều trị
Lên top