Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi tháo nẹp, chuẩn bị tập đi những bước đầu đời

Trúc Nhi - Diệu Nhi được tháo nẹp bột, vui vẻ làm duyên trước ống kính. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Trúc Nhi - Diệu Nhi được tháo nẹp bột, vui vẻ làm duyên trước ống kính. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Trúc Nhi - Diệu Nhi được tháo nẹp bột, vui vẻ làm duyên trước ống kính. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Lên top