Hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi tự cầm bình uống sữa

Các bác sĩ cho bé uống sữa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ cho bé uống sữa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ cho bé uống sữa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top