Hà Nội yêu cầu quét mã QR với toàn bộ người vào - ra các chốt kiểm soát

Nhiều người phải quay đầu tại các chốt kiểm soát do không có giấy tờ. Ảnh: Hoài Anh
Nhiều người phải quay đầu tại các chốt kiểm soát do không có giấy tờ. Ảnh: Hoài Anh
Nhiều người phải quay đầu tại các chốt kiểm soát do không có giấy tờ. Ảnh: Hoài Anh
Lên top