Hà Nội: Yêu cầu các cơ sở y tế đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất

Các bệnh viện phải đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Các bệnh viện phải đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Các bệnh viện phải đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top