Hà Nội xem xét mở rộng hình thức cách ly có thu phí

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chỉ đạo tại cuộc họp chiều 31.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chỉ đạo tại cuộc họp chiều 31.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chỉ đạo tại cuộc họp chiều 31.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top