Hà Nội: Tìm người đến 2 nhà hàng liên quan đến ca COVID-19

Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top