Hà Nội thông tin về một ca mắc COVID-19 từng đến bệnh viện E khám bệnh

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 19.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 19.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 19.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top