Hà Nội theo dõi sức khoẻ 1 du học sinh về từ Hàn Quốc và 1 lái xe taxi

Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc đang có những diễn biến phức tạp. Ảnh: Yonhap.
Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc đang có những diễn biến phức tạp. Ảnh: Yonhap.
Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc đang có những diễn biến phức tạp. Ảnh: Yonhap.
Lên top