Hà Nội: Thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, 2 ca liên quan BV Bệnh Nhiệt đới

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Kim Chung cách ly toàn bệnh viện phòng chống COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Kim Chung cách ly toàn bệnh viện phòng chống COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Kim Chung cách ly toàn bệnh viện phòng chống COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Lên top