Hà Nội thêm 1 ca COVID-19, 96,15% dân số trên 18 tuổi đã tiêm vaccine

Lên top