Hà Nội thành lập vùng cách ly y tế toàn bộ 2 phường Văn Miếu, Văn Chương

Thành lập vùng cách ly y tế toàn bộ 2 phường Văn Chương, Văn Miếu. Ảnh: Tùng Giang.
Thành lập vùng cách ly y tế toàn bộ 2 phường Văn Chương, Văn Miếu. Ảnh: Tùng Giang.
Thành lập vùng cách ly y tế toàn bộ 2 phường Văn Chương, Văn Miếu. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top